Chào các Mom. Con em 22 tháng e định cho cháu sang học trường mần non Đại Việt Mỹ đường Lê đức thọ Gò vấp. Các Mom cho e xin ít kinh nghiệm review về phương pháp dạy và chăm trẻ của trường với ak. Cám ơn các Mom nhiều