Mình định gửi bé vào trường này, có mẹ nào gửi con ở trường này không cho mình tham khảo ý kiến với.


Hôm trước mình có đi tham quan trường, trường có camera, học phí học đến thứ 7(bao gồm tất cả các khoản): 2.500.000; phí gửi thêm ngoài giờ (gồm ăn): 400K; ko thu tiền cơ sở vật chất. Mình thấy cô hiệu trưởng nhẹ nhàng, vui vẻ, sẵn sàng dẫn đi tham quan mọi phòng. Lớp khoảng 12 bé/2 cô (1 cô + 1 bảo mẫu).