Chào các bạn do đặc thù công việc 2 vợ chồng mình thì mình ko thể rước con trước 19h được, mình cần tìm trường như vậy khu vực Q1, Q5, Q6, Q8, học phí ko thành vấn đề, hiện tại mình đang gởi con ở mầm non MCKID rất hài lòng nhưng mà tối đa đến 18h thôi, mà giờ mình chuẩn bị qua công ty mới làm đến 18h mới bắt đầu về, từ công ty qua trường cũng 45" rồi, mẹ bé thì làm ca đêm ko đón được.


Thanks mọi người.