Có Mẹ nào gởi con ở đây không vào đây trao đổi nhé.


Bé nhà em học ở đây được một tháng rồi, nhìn chugn CSVC thì Ok, giáo viên trẻ và tận tình, không biết lúc không có mình thì thế nào. Ăn uống vệ sinh, sạch sẽ,thay đổi món, nhưng không biết có đủ dinh dưỡng không nữa, em sợ thiếu đạm bé sẽ không lớn.