Con em gần ba tuổi, e cũng đang kiếm trường cho bé học .Nghe các me nói nhiều về phương pháp montessori gì mà giúp giúp trẻ tự lập tự chủ ...


Không có mẹ nào biết pp này chưa cho em vài lời khuyên với ?