Các Mẹ ơi, có ai cho con học trường mầm non BAMBO không? Cho em chút thông tin và kinh nghiệm với. Em đang định chuyển bé nhà em sang đấy học.