Mình thấy trường này đang treo benner khắp khu vực xung quanh nhà mình. Mình cũng đang tìm trường cho bé Tôm đi học, bé Tôm mới được 17 tháng không biết họ có nhận không nhỉ? Có mẹ nào biết gì về trường này không thì cho biết nhé.