Chào các mẹ có bé đi học ở trường Vietkid 58 NK.


Giữa tháng này mình bắt đầu cho bé nhà mình vào trường này. Bé 18 tháng. Cho mình hỏi ở đây có bé nào trong độ tuổi 18 - 24 tháng học ở đó không, cho mình hỏi chút kinh nghiệm/ý kiến của các mẹ với. Cảm ơn nhiều.