Chào các mẹ!


Tình hình là em định xin cho con vào học trường này. Em đã qua xem thì thấy cơ sở vất chất của trường khá tốt (trường đạt tiêu chuẩn quốc gia). Các mẹ trên này có ai đã có con học ở trường này chia sẽ kinh nghiệm với em xem chất lượng thế nào, 1 cô trông mấy cháu, thời gian biểu sinh hoạt của các bé thế nào.


Em cám ơn ạ.