Chào cả nhà,


Tình hình là mẹ cháu đang muốn xin cho Pin vào Tuổi Hoa ở Giảng Võ học. Hôm trước mẹ cháu sang Tuổi Hoa hỏi thì bác bảo vệ nói là đến đầu tháng 7 mới bán đơn, warning là chỉ bán trong mấy ngày thôi. Làm khó mẹ cháu quá, làm thế nào mà canh lúc nào trường bán đơn để mua được bây giờ. Mẹ nào có con học ở Tuổi Hoa giúp mẹ cháu vụ này với. Mẹ cháu sẽ hậu tạ ạ! :Battin ey: