Các mẹ ơi, cho em hỏi với. Có mẹ nào có con học trường Wonderland trong khu đền lừ, em đang định cho con em học trường đấy. Các mẹ chỉ bảo giúp em với.