Mình mới xin cho cún nhà mình vào trường này. Mình thấy ở đây cô giáo tốt, chương trình học cũng ổn và học phí không cao lắm. Có mẹ nào gửi con ở đó không????