Em đang định cho con học Trường mầm non Panda House, có mẹ nào có con đang học ở đấy cho em xin tý kinh nghiệm với.:Embarrassment: