EM thấy nhiều mẹ quan tâm trường này mà tìm mãi ko có topic nào. EM cũng chuẩn bị gửi con vào đây, mời các mẹ có con đã gửi, đang gửi và sắp gửi vào trao đổi rút kinh nghiệm nhé!