Em sắp cho con đi học, mà tìm mãi trong khi Thanh Xuân Nam chỉ có mấy trường tư: Sơn Ca 1, Sơn Ca 2, Hoa Thủy Tiên. Có trường Minh Anh nữa. Còn trường công là trường mầm non Thanh Xuân Nam. Có mẹ nào cho con học ở khu vực này rồi, cho em xin lời khuyên với.


Em thấy ở Sơn Ca 1,2 trường nhỏ, chi phí thấp. Nhưng chất lượng dạy học không biết thế nào?


Trường Hoa Thủy Tiên có vẻ to hơn. Nhưng thực chất số lượng lớp cũng đông hơn.


Về khuôn viên cũng không có nhiều.


Trường Thanh Xuân Nam thì em thấy rộng rãi, nhưng em cũng không biết chất lượng giảng dạy thế nào cả.


Em định cho con đi học tư trước, rồi đến tháng 8 cho vào trường công luôn.


Cám ơn các mẹ.