fb.me/hoasinho

Em có con được 18 tháng, muốn tìm trường mầm non tại Mai Động. Em tham khảo thấy trường Mầm non Họa sĩ (fb.me/hoasinho) ở ngõ 254 gần đình Mai Động là ổn nhất. Không biết có phụ huynh nào gửi con ở đó chưa? cho em chút thông tin ạ?