Có bố mẹ nào gửi con tại trường này không? Mang tiếng là trường có camera mà dạo này toàn tắt, có camera thì mờ tịt


Nói chung, dich vụ chăm sóc khách hàng kém.:Thinking: