Mình đang tìm hiểu thông tin về Trường MN Brightmoon ở KĐT bắc hà để chuẩn bị cho em cu Kéo "đi bộ đội", mò mãi chưa tìm được thông tin gì ngoài trang web của trường nên mẹ cháu mở topic mới này, hy vọng sẽ "bắt mắt" mẹ nào có con học ở đây để cùng trao đổi nhé.


@};-@};-@};-@};-