Mình mới gửi Nhím con nhà mình 2 hôm nay lớp nhà trẻ của mẫu giáo BK. Không biết có mẹ nào gửi con ở cùng lớp không để còn trao đổi kinh nghiệm chút nhỉ ?