Chào các mẹ


Có mẹ nào đang cho con học ở trường này cho em xin ít thông tin


Tháng 9 này bé nhà em đi học ở đay


Cám ơn các mẹ