Vừa xin cho Tom chuyển về Kid's Home có mẹ nào cùng chí hướng thì vào đây cùng nói chuyện nào :Laughing:


PS MOD: tại sao topic trước lại bị chuyển thế nhỉ :Thinking:


2 chủ đề có giống nhau đâu hả mod ?????