Có mẹ nào đến tham quan và đăng ký gửi con ở đây chưa cho em hỏi han với? Nghe nói trường mới mở, CSVC đầu tư tốt, em mới đọc tờ rơi chưa đến xem. Con em 2 tuổi chưa đi học ở đâu, đang ngại cho con đi học mùa này nhưng thấy trường gần (nhà em ở đường Trường Chinh) nên cũng muốn cho đi vì hình như trường mới mở nên có nhiều chương trình ưu đãi lắm