Có mẹ nào cho con học trường này không? Vào đây cho xin kinh nghiệm với. Nhà mình định cháu 18 tháng sẽ cho đi học. Nhà mình tham khảo 3 trường là Sunrise, Mặt trời bé và Bimbon. Bimbon là lựa chọn số 1 vì gần và có vẻ tốt. Hơi đắt một chút, nhưng cũng nghiến răng được. Các mẹ biết trường này, thấy thế nào?