Gửi các mẹ,


Con em đến tháng 9 là được 18 tháng, định cho nó đi bộ đội. CÁc Mẹ nào có biết trường nào ở gần Cát Linh - Hào Nam thì cho em thông tin với.


Em định cho nó đi trường Tiểu Tiên mà không thấy có camera nên cũng hơi ngại.


CÁc mẹ nào biết trường tư thục hoặc bán công nào mà tốt không ạ? Thằng nhà em nó nghịch như giặc, không chịu ngủ một mình và không tự nguyện uống sữa lại chậm nói nữa. Nêm muốn tìm chỗ nào tốt một chút để các cô chăm.