Các mẹ ơi,


Sau một hồi đắn đo suy nghĩ,tìm hiểu mình quyết định sẽ đầu tư cho Bin học trường TT Nam Thành Công. Nếu học trường này bé nhà mình sẽ đúng tuyến đấy, nhưng hiện tại mình không có thông tin gì về trường này cả và cũng không thể đọi đến khi nào trường bán đơn. Mẹ nào có thông tin gì chia xẻ với mình với: lớp nào, cô nào tốt nhất trong trường để mẹ cháu còn tìm cách nhở vả dần.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều