Nếu có mẹ nào đang gửi con ở trường Ohana làm ơn cho mình xin một chút nhận xét về cơ sở vật chất và dịch vụ với


Hiện nay mình đang gởi Sâu ở trường Koala house. Nói chung không có vấn đề gì nhưng thẫy trường Ohana chỉ có 1 đợt nghỉ giữa kỳ nên ham. Trong khi đó Koala có từ 3-4 kỳ nghỉ một năm. Mỗi lần nghỉ giữa kỳ lại khó khăn tìm người trông Sâu.


Cảm ơn cả nhà