Các mẹ định gửi con ở Sesame 2 làm một topic để cùng trao đổi đi. Mình đã đến trường rồi. Cảm nhận về cơ sở vật chất thì hơn hẳn trường Sesame 1.


Dù mẹ cháu khi đến trường không thấy mùi sông Tô Lịch,nhưng vẫn thấy giá như nó không ở gần sông thì tốt hơn. Ở trong ngõ như trường 1 hay nhất.


Mình thấy giáo trình học ở trường khá bắt mắt và thú vị ,được soạn riêng.