Loa loa, các mẹ ơi có mẹ nào gửi con ở nhà trẻ tư thục Thần Tiên ở Thái Thịnh không cho mình xin vài ý kiến với. Mình định cho nhóc nhà mình đi trẻ ở đó nhưng chưa biết chất lượng thế nào.