Con tôi chuyển từ Việt Kid sang. Các cô giáo ở đây nhiệt tình yêu trẻ,rất thương các bé. Trường có chỗ để xe đón con rộng.


Vì học trường này con ngày nào cũng đòi tới trường, không cho đi học là khóc nên muốn giới thiệu với các bạn mà không quảng cáo.