Mọi người cho em hỏi trường mẫu giáo của UNIS thế nào a.? Trường trên dường Lạc Long Quân ấy...


Con trai em năm sau sẽ cho vào trừong mẫu giáo QT khoảng 1 năm ở VN. mà chưa biết chọn trường nào...