Chào các mẹ đang có con gửi ở trường Mầm non dân lập Liễu Giai,


Các mẹ cho em hỏi thủ tục cho con gửi vào đấy có phức tạp lắm không ạ?