Có mẹ nào đã gửi con ở trường tư thục Mùa xuân ở Kim Mã Thượng chưa a? Nếu có thì cho em xin ít thông tin về trường với: học phí, chương trình học, sĩ số và chế độ dinh dưỡng...?