Mình vào đề tài này nhưng không thấy có mẹ nào cho con học ở trường MN 3-2 ở Hà Đông cả, vì nhà mình ở khu vực đó nên định gửi con ở trường này, các mẹ nào cho con học ở đây chưa cho mình hỏi kinh nghiệm với?????