Chào các mẹ,


Con nhà em mới học ở DH Trung Hòa được gần 1 tháng. Có mẹ nào cho con học ở DH thì ới em phát nào.