Có mẹ nào đã cho con học ở trường Mầm non A Ba đình (gần BV Xanh pon) không cho mình hỏi về điều kiện ở đó với, xin vào đó có khó không, thường tuyển sinh tháng mấy ????