Mình đang định gửi bé nhà mình vào trường này vì gần nhà. Các mẹ có thông tin gì về trường này cho mình biết với. Cám ơn các mẹ nhiều.