Các mẹ ơi, tháng 9 này em cũng định cho con đi bộ đội. Sau khi tham khảo mấy trường mầm non CLC, thì em thấy trường Future Kid ở Cao Bá Quát cũng ổn ổn.


Nhà mình có ai đã cho con đi học ở trường này không? Chia sẻ cho em tí kinh nghiệm nào