Các mẹ em, con em sinh năm 2006, năm ngoái em đã cho cháu đi học ở trường họa mi nhưng học được khoảng 2 tháng thì cháu ốm liên tục nên em phải xin cho cháu nghỉ. Năm nay lại muốn cho cháu học tiếp nhưng em chẳng biết mấy về trường. Hic. Mẹ nào có con học ở đây rồi thì vào giao lưu nhé. Em cảm ơn mọi người