E đang có vốn khoảng 50 triệu, muốn kinh doanh nhỏ nhưng chưa có ý tưởng gì hay cho lắm. Mọi người đi ngang có thể cho em vài gợi ý đc ko ạ. em cảm ơn