Chào admin,

Nhờ Ad xóa tất cả bài đăng trước giờ của mình nha, vì mình chèn link hơi nhiều nên sẽ xây dựng lại các bài viết. Nhờ Admin xóa tất cả bài viết ạ, mình cảm ơn