mod ui cho e hỏi edit bài viết ở đâu ạ, e tìm hoài kh ra :( các bài viết của mình viết xong kh chỉnh sửa đc!:D