Tôi không vi phạm gì trong diễn đàn, nên không muốn nằm trong danh sách bị khóa nick (kỷ luật). Nhưng tìm mãi không có mục "Xin khóa nick theo yêu cầu thành viên" nên mở topic này.


Xin admin khóa nick tôi từ ngày mai để tôi không bị ... cám dỗ post bài (vì mỗi lần post bài tham gia là mất ít nhất 2 tiếng ở webtretho). Thời hạn khóa từ nay cho đến 15.1.2007.


Nếu không có chức năng khóa theo ngày thì admin nhớ đến 15.1.07 kích hoạt lại cho nick tôi hoạt động!


Admin thương mà có cách nào khóa, chứ vào liếc qua, thấy vui vui lại vào góp chuyện thì chắc là khăn gói thất thểu về với mẹ đĩ ở nhà sớm vì học hành chẳng ra sao! (Bên ttvnol tôi cũng phải xin khóa rồi! Bên ddhs tôi làm trong hội đồng admin cũng xin khóa rồi, nên xin khóa nốt bên này chứ không các mẹ lại lôi cuốn tôi vào tám thì có mà chết!


Nghiện khổ thế đấy!