Xin admin chỉ dùm cách sau khi đăng bài trên trang Zaodich/thanh lý, muốn bài viết được đẩy lên trang đầu sau khi bài đã cũ thì làm cách nào. Tôi thấy nhiều người hay comment " up up", điều đó có tác dụng gì không? Xin admin hướng dẫn dùm