E có 1 bài ở mục thanh lý của tháng 2 này, nhưng vì gao diện mới nên khó dùng và khó tìm lại quá. Mẹ nào biết cách tìm thì hướng dẫn cho e với ạ. Thanks all.