Chào các thành viên,


Về kích hoạt tài khoản: Nếu các bạn đăng ký ID mà không tìm thấy mail kích hoạt (sau khi đã tìm trong Bulk/Spam folder) thì các bạn kiểm tra lại kỹ email mà các bạn đăng ký có chính xác chưa. Rất nhiều thành viên có email là @yahoo.com.vn nhưng các bạn lại đăng ký là @yahoo.com nên mail kích hoạt không đến được hộp thư. Nếu không rơi vào các trường hợp trên thì các bạn vui lòng gởi email đến admin@webtretho.com.vn. Các bạn nhớ sử dụng chính email đã cùng để đăng ký cho ID đó gởi mail cho Kỹ thuật WTT để Kỹ thuật WTT xác nhận email có tồn tại rồi kích hoạt trực tiếp cho các bạn.


Khi các bạn thay đổi địa chỉ email trong hồ sơ thì tài khoản của các bạn cũng sẽ bị chuyển về trạng thái chưa kích hoạt cho đến khi bạn vào hộp mới mới, tìm mail kích hoạt để kích hoạt. Tương tự, nếu không thấy mail kích hoạt thì làm như hướng dẫn ở trên.


Nếu các bạn quên password, khi đăng nhập sai thì sẽ thấy 1 thông báo hướng dẫn cách để được cấp password mới. Các bạn click vào link được cung cấp và thực hiện như chỉ dẫn. Sau khi làm cách này mà bạn vẫn chưa đăng nhập được thì các bạn thực hiện như phần chữ bôi đậm ở trên.


Khi đăng nhập bằng ID của mình, nếu muốn không bị thoát ra trong quá trình sử dụng thì đánh dấu chọn vào ô Ghi nhớ bên cạnh khung nhập ID và password, sau đó mới nhấn "Đăng nhập".


Nếu các bạn gặp lỗi đăng nhập ở diễn đàn như sau: đăng nhập báo đã thành công nhưng lại đưa bạn quay trở lại màn hình chưa đăng nhập, bạn hãy vào www.webtretho.com để đăng nhập, từ đó mới click vào Diễn đàn.


Khi các bạn thay đổi địa chỉ email trong Hồ sơ của mình thì tài khoản của bạn tự động bị khóa lại. Bạn phải vào hộp mail mà bạn mới thay đổi để tìm email gời từ diễn đàn WTT và kích hoạt.


Thân mến!