Xin cảm ơn bạn Việt Hà, WTT đã kiểm tra và khắc phục.


--------------------


Admin