Tôi cần đăng bài bán ống nước. nhà tôi là cửa hàng bgio muốn đăng bài lên để mọi ng biết để tới mua. bên cạnh đó cũng có một số loại cần thanh lý giá rẻ