k biết có p là thành viên mới k hay sao mà mình thấy cách sắp xếp Mục mua gì ở đâu hơi khó nhìn. Mặt khác việc mình tạo topic bán hàng sau đó vào nick để tìm lại topic cũng k thấy ở chỗ nào, khi tạo mình đã đánh dấu topic rồi nhưng vào khung điều chỉnh vẫn thấy đề là không có bài nào theo dõi, chả hiểu. Mod giải thích giùm mình nha, thanks