e muốn thanh lí 1 số thứ mà sao trên trang của em k thấy mục gửi bài vậy ạ?