kính thưa Mod, chuyện là vầy:


mình có đăng một số bài thanh lý, mọi thứ vẫn bình thường cho đến giờ này, chợt không tìm được những bài đó trong phần theo dõi đề tài nữa. trang thanh lý (mục cần bán ở sài gòn) mình cũng chỉ thấy còn 3 trang.


vậy là bị thế nào hả Mod?.


Mod giúp mình với, hàng thanh lý bị tồn kho rùi.:Sad: